Kontakt

Alžbeta Gordiaková

+421 905 184 894

+421 905 341 354

+421 52 77 69 005

Prevádzkové dni:
UTOROK a ŠTVRTOK

VEK DETÍ – OD 3 MESIACOV – DO 3 ROKOV
DĹŽKA LEKCIE – 30 + 10 MIN.
PREVÁDZKA – 7:00 – 10:30 HOD.
CENA – 128 € / 10 LEKCIÍ

SOBOTA:
VÍKENDOVÉ PLÁVANIE PRE ZAMESTNANÝCH RODIČOV – DETI OD 3 DO 6 ROKOV!
DĹŽKA LEKCIE – 60 MIN.
CENA – 120 € / 8 LEKCIÍ