CENNÍK

Cena za jeden kurz - 10 lekcií je 128 €

Cena za Víkendový kurz - 8 lekcií je 120 €

Kurzy sú vhodné pre deti už od 3 mesiacov.

V týždenných kurzoch máme deti do 3 rokov, staršie deti navštevujú víkendové plávanie.

Prevádzkové dni:
UTOROK a ŠTVRTOK

VEK DETÍ – OD 3 MESIACOV – DO 3 ROKOV
DĹŽKA LEKCIE – 30 + 10 MIN.
PREVÁDZKA – 7:00 – 10:00 HOD.
CENA – 128 € / 10 LEKCIÍ

SOBOTA:
VÍKENDOVÉ PLÁVANIE PRE ZAMESTNANÝCH RODIČOV – DETI OD 3 DO 6 ROKOV!
DĹŽKA LEKCIE – 60 MIN.
CENA – 120 € / 8 LEKCIÍ