Prevádzkové dni

Kurzy pre deti do 3 rokov :

UTOROK A ŠTVRTOK 

7,30 h. - 10,00 h.

128€ 

 

Kurzy pre deti od 3 do 6 rokov :

SOBOTA 

7,30 h. - 9,30 h.

120€