Prihláška

Prihláška na kurz plávania

Na základe tejto prihlášky budete pozvaní na teoretickú lekciu. Účasť na teoretickej lekcii je povinná, avšak nezaväzuje Vás zúčastniť sa kurzu plávania. Cieľom lekcie je oboznámiť rodičov s organizačnými pokynmi a všeobecnými podmienkami kurzu. Údaje obsiahnuté v tomto formulári slúžia len pre potreby zaradenia do kurzu a nebudú poskytnuté tretím osobám.

 Pre účastníkov kurzu plávania je vstup k bazénom zabezpečený pomocou čipovej klubovej karty.